Најновије вести

Недеља рукомета у Панчеву
Недеља рукомета у Панчеву

У Панчеву је 15. i 16.12.2018. одржано такмичење основних школа са подручја општине Панчево за...

Дани јабуке у Јабуци 2018
Дани јабуке у Јабуци 2018

Свечана приредба биће одржана од 10:00 часова у Дому културе "Кочо Рацин". Pozivamo...

Дечија недеља од 1.октобра
Дечија недеља од 1.октобра

Циљ Дечје недеље је скретање пажње јавности на децу и младе, на њихове потребе и права у...

О школи

Стара школска зграда је изграђена 1912. године од две тадашње школске зграде за време Аустро-Угарске Монархије.

После I светског рата за време Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у школи су деца немачке националности похађала наставу на немачком језику, друга на српскохрватском, а до 1923. године је извођена настава и на  румунском језику у једном комбинованом одељењу од I-IV разреда. После одласка румунског учитеља, деца тог одељења похађала су наставу на српскохрватском језику.

Министарство просвете Краљевине Југославије је 1931. године одобрило да ученици румунске националности изучавају свој матерњи језик са три часа недељно, јер због недовољног броја деце није могло да се отвори одељење на румунском језику. Скупштина Румуније је 1935. године хитно тражила да се отвори румунска школа и у Јабуци, на основу чл. 5. Југословенско-румунске конвенције за отварање мањинских школа у Банату.

Од националности, до почетка II светског рата најбројнији су били Немци, па Румуни.

За време фашистичке окупације Јабуке од 11. 04. 1941. године у шестогодишњој школи извођена је настава искључиво на немачком језику, осим једног комбинованог одељења од I-IV разреда на румунском језику (испуњен минимум од 20 ученика).

После завршетка II светског рата и одласка и исељавања Немаца из села, у Јабуци је почело спровођење Закона о аграрној реформи и колонизацији 23. 08. 1945. године. Земљу су добијали беземљаши и сиромашни сељаци из пасивних крајева нове Југославије (највише из Македоније, па затим Херцеговине, Босне, Црне Горе, Далмације), па је самим тим дошло и до промене националног састава.

Нова послератна школа је почела са радом школске 1945/1946. године, имала је 502 ученика (1946. год.), настава се одвијала у 2 смене на српскохрватском и румунском језику (једно комбиновано одељење од I-IV разреда, са 18 ученика).

Први управник послератне школе ја била учитељица Софија Стојадиновић, а први учитељи Драгутин Арсенијевић, Даница Бањанин, Ружица Јовичић, Милица Калинић, Босиљка Красојевић, Даринка Пејновић, Душан Пејновић, Јулијана Попин, Јулијана Путник и Ана Ферга.

После доласка досељеника школске 1947/1948. године, почела је и настава на македонском језику.

У Јабуци су 1948. године били организовани Просветно-домаћички курсеви (за кројење, шивење, конзервирање воћа и поврћа), који су трајали 2-3 месеца (до 30 курсиста), Свиларски курс, за гајење свилене бубе почео је маја 1949. године, а последњи курс у селу је завршио са радом  у школи 1950. године.

Школске 1949/1950. године отворена је седмогодишња основна школа (непотпуна гимназија), која ће 1953. године да прерасте у осмогодишњу школу.

Школске 1952/1953. године, у оквиру школе је почело да ради и забавиште.

Одељење на румунском језику је радило до школске 1954/1955. године.

Осим аналфабетских курсева за описмењавање одраслих, од школске 1956/1957. године почело ја да ради и одељење за образовање одраслих и пољопривредна школа за трактористе, а просторије школе су коришћене у 4 смене.

Од школске 1959/1960. године, настава на македоском језику је почела постепено да се замењује наставом на српскохрватском језику. Македонски језик се учио факултативно, а од 1973. године као језик друштвене средине и могао је да га изучава свако ко је желео.

Нова школска зграда је изграђена 1963. године и настава је почела да се одвија у 2 смене. Дечији вртић је почео са радом 1982. године.

Од школске 1983/1984. године се изводи настава за ученике са ограниченим способностима и другим сметњама у развоју.

Школске 1984/1985. године у школи је радило једно одељење за продужени боравак ученика од I-IV разреда и 4 групе деце предшколског узраста.

Македонски језик у школи је престао да се изучава као језик друштвене средине 1991. године, мада последњих година школа даје своје просторије  вечерњем изучавању македонског језика одраслих похађача који желе да усаврше свој матерњи језик.

Адреса

Трг Бoрисa Кидричa 10,
 26201 Jaбукa,
Панчево ,Србија

Подаци

Телефон: 013/2624-059
Факс: 013/2624-059
Мaтични брoj: 08006300
Жирo-рaчун: 840-394-660-33
Шифрa дeлaтнoсти: 080101
ПИБ: 101049924