Најновије вести

Недеља рукомета у Панчеву
Недеља рукомета у Панчеву

У Панчеву је 15. i 16.12.2018. одржано такмичење основних школа са подручја општине Панчево за...

Дани јабуке у Јабуци 2018
Дани јабуке у Јабуци 2018

Свечана приредба биће одржана од 10:00 часова у Дому културе "Кочо Рацин". Pozivamo...

Дечија недеља од 1.октобра
Дечија недеља од 1.октобра

Циљ Дечје недеље је скретање пажње јавности на децу и младе, на њихове потребе и права у...

Колектив

KOЛEКТИВ:
Директор: Милосав Урошевић                                                                                   
Секретар: Лидија Јасић
Административно-технички радник: Александра Стефановски
Психолог: Ана Марковић
Библиотекар: Весна Загорац
Васпитачи: Припремна настава Јасмина Веса, Весна Анђеловић,Наташа Бокун Вртић:Јадранка Златковић,Светлана Илић,Сања Тренговски и Тања Митковски                          

Разредна настава:
Силвија Ердељанац   I1
Светлана Поповић  Милковић I2
Маријана Савић   I3
Ружица Димић  II1
Бранкица Петров  II2
Тања Јовчић  II3
Вања Спасић   III1
Лепосава Спиридонов  III2
Биљана Петковски   III3
Вера Спировски   IV1
Љиљана Јованов  IV2
Лидија Леу   IV3
Македонски језик: Лилјана Лазареска
Енглески језик Милена Мркела,Рапајић Љиљана

Одељенске старешине:
Зоран Симовић  V1
Јадранка Глигоров V2
Драган Вулин    V3
Миљан Блазовић VI1
Александра Цветковић  VI2
Кристина Балан  VI3
Љиљана Тасковски VII1
Снежана Грбић VII2
Ивана Лашић  VIII1
Радмила Шарац  VIII2
Александра Чакован  VIII3

Предметна настава:
Српски језик: Александра Цветковић, Јадранка Глигоров, Aлександра Милошевска до 15.01 2016., Николина Николић ид 18.01.2016.                                                                
Математика: Станислав Трогранчић,Љиљана Тасковски,Горан Спировски

Eнглески језик: Ивана Лашић, Владана Дејановић Војводић од 01.12.2015.
Немачки језик: Сузана Лазаревић Петровић
Француски језик: Горан Лишанин
Музичка култура: Биљана Крстевска,Милан Мрђа,Жанијел Шубља, Тијана Крстeвскa од 11.09.2015.
Ликовна култура: Миле Спировски
Историја: Радмила Шарац
Географија: Зоран Симовић
Биологија: Кристина Балан
Физика: Александра Чакован
Хемија: Гордана Јовановић
Техничко и нформатичко образовање: Снежана Грбић 
Физичко васпитање: Миљан Блазовић, Драган Вулин
Информатика и рачунарство: Горан Спировски
Грађанско васпитање:  Сузана Лазаревић Петровић, Радмила Шарац, Зоран Симовић 
Домаћинство: Гордана Јовановић
Цртање.сликање и вајање: Миле Спировски
Веронаука: Владимир Петковић
Педагошки асистент: Филип Ангеловски

Помоћно особље:
Домар: Јовица Дејановски,Драгиша Каранфиловски,Душан Илић
Радник обезбеђења: Оливера Андрејевић
Сервирка: Светлана Илић
Куварица:  Илина Дејановски

Спремачице: Марица Евић, Румена Соколовски, Весна Ристемовски, Велика Цветковић, Сања Баљак, Драгана Кузмановић, Гордана Милошевић Влајкиновски, Гордана Стефановски