Електронски дневник

ОШ “Гоце Делчев” од школске 2019/20. године користи искључиво електронске дневнике.