Информатор за упис у средње школе

Конкурс за упис у средње школе 2020/21
Допуна конкурса – Јужни банат (30.06.2020.)

Штампану верзију информатора, ученици ће моћи да погледају приликом креирања листе жеља.