Покретни планетаријум Магеланов облак

Покретни планетаријум је савремено наставно научно-педагошко средство које на ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит приказ сазвежђа, оријентацију у простору, тела Сунчевог система и објекте дубоког свемира са одговарајућим звучним ефектима где се подстиче осећај присутности.