Пробни тест из математике – оптерећење платформе

Поштовани ђаци, родитељи и старатељи,
тренутно је велико загушење платформе МПНТР “Моја учионица”.

Препорука је да ђаци пробају касније у току дана да ураде тест ако исти нису већ започели.

Школа ће штампати и достављати електронске материјале тестова у петак за све ђаке који нису могли уредно урадити пробни испит онлајн.

https://www.mojaucionica.gov.rs/