Продужен рок за жалбе -померен рок за предају листе жеља

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ревидирало је календар испитних и уписних активности.

Саопштење МПНТР
Календар активности – нови рокови

Распоред активности