Провера листе жеља

Поштовани ђаци, родитељи и старатељи,

7. јула од 8 до 11 часова можете проверити листе жеља где ученици и родитељи, односно други законски заступници имају право приговора НА ТАЧНОСТ УНЕТИХ ПОДАТАКА.

Контрола, тј. провера листе жеља се врши путем званичних извештаја из централне базе података и путем портала Моја средња школа (6.јула после 20 часова).

Пријем приговора на ТАЧНОСТ УНЕТИХ ПОДАТАКА, врши се искључиво У ШКОЛИ уз присуство родитеља или старатеља где је неопходно да понесу свој примерак листе жеља.

Обрада приговора и исправке листа предају се искључиво на новом формулару за унос листе жеља и школа евидентира службену белешку.

У току истог дана од 11 до 15 часова школа евидентира и реализује могуће промене, тј. централизује коначне податке.