Распоред дежурства за период 11.мај-15.мај

Наставници-Учитељи-Васпитачи-Педагошки асистент (дежурства, 09-11 часова):

Горан Спировски (11.5.)
Вања Спасић (12.5.)
Весна Анђеловић (13.5)
Љиљана Тасковски (14.5.)
Јелена Наумовски (15.5.)
Филип Ангеловски (11.5.)