Акција “Чепом до осмеха”

Сакупљање постаје редовна, уобичајена активност ученика и запослених. Сада свкој учионици постоји означено место, кутија за одлагање чепова.
Нова количина чепова је данас предата и однета у магцин у Новом Саду..
Акција је једна у низу , која подстиче развој хуманих вредности ученика, али и свести о очувању животне средине.

13. Фестивал науке

Ученицима наше школе организована је посета Фестивалу науке у Београду.
На фестивалу је учествовало више од 60 научних и образовних институција из Србије и иностранства.