Школска платформа за учење

Приступ платформи – https://nastava.osjabuka.edu.rs

Сваки ученик има налог који је већ дефинисан.
Корисничко име : ime.prezime.brojOdeljenja
Лозинка : SkolaSkola!1

Ученици имају распоред приступа и рада на платформи.
Логовање се одбацује ако ученик приступа ван распореда.

Пример :
Пера Перић из 5-1 би се логовао као : pera.peric.51, SkolaSkola!1.

Ученик мора користити школски налог, нови налози нису активни за приступ предметима.

Ученици, погледајте видео упутство како се Пера Перић из 5-1 логује и приступа предмету :

ВИДЕО УПУТСТВО