Основна школа „Гоце Делчев“ се налази у центру места Јабука, које је удаљено од општинског седишта Панчево 10 км. Вишенационални састав становништва места, краси и ученике и запослене у школи. Школски објекат се састоји од „старе“ школске зграде која је изграђена 1912. године и „нове“ школске зграде која је изграђена 1963. године.

У оквиру школе се налазе објекти забавишта, кухиње, библиотеке и обданишта. Школа има 19 учионица опште намене, кабинет за информатику, фискултурну салу, спортску халу, канцеларије директора, секретара, психолога, педагога и просторије за ваннаставно особље. Укупна квадратура свих објеката школе износи 4500 квадратних метара. За спортске и ваннаставне активности се користе фискултурна сала, спортска хала, травнато школско двориште, као и парк и спортско игралиште испред школе.

Школу похађа 503 ученика распоређених у 22 одељења (10 у разредној и 12 у предметној настави), а настава се одвија у две смене.