Јавне набавке

-2021-
Одлука о додели уговора – ЈНПортал – Пројекат школе “ИТ ЈАБУКА” – набавка рачунарске опреме
Конкурсна документација за јавну набавку рачунарске опреме
Јавна набавка на ЈНПорталу (рок за подношење 19.03.2021., 12 часова) – https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/18479

-2020-
Одлука о измени уговора јавне набавке мале вредности за 2020 – интерактивне табле
Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности за 2020. – екскурзија
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности за 2020. – екскурзија
Одлука о додели уговора јавне набавке мале вредности за 2020 – екскурзија
Одлука о додели уговора јавне набавке мале вредности за 2020. – електрична енергија
Реализација екскурзије за 2019/20 – Позив за достављање понуда
Конкурсна документација јавне набавке за реализацију екскурзије
Позив за достављање понуда јавне набавке мале вредности за 2020. – електрична енергија
Конкурсна документација јавне набавке за електричну енергију за 2020.

– 2019 –
Одлука о додели уговора јавне набавке мале вредности за 2019. – електрична енергија Позив за достављање понуда јавне набавке мале вредности за 2019. – електрична енергија
Конкурсна документација јавне набавке за електричну енергију за 2019.

– 2018 –
Одлука о додели уговора јавне набавке мале вредности за 2018. – електрична енергија
Позив за достављање понуда јавне набавке мале вредности за 2018. – електрична енергија
Конкурсна документација јавне набавке за електричну енергију за 2018.