Дигитални материјали 2020/21

Поштовани ђаци,

Од ове школске године, предметни наставници постављају материјале на ГУГЛ учионицама (2. полугодиште).
У првом полугодишту, предметни наставници су постављали дигиталне материјале на платформи школе за наставу на даљину : nastava.osjabuka.edu.rs.