Колектив

Управа :
Директор: Биљана Ђуровић                                                                                  
Секретар: Лидија Јасић
Административно-технички радник: Александра Стефановски
Психолог: Ана Марковић
Педагог: Данијела Ивановски
Библиотекар: Весна Загорац
ИТ администратор: Горан Спировски

Васпитачи:
Припремна настава : Јасмина Веса, Весна Анђеловић, Наташа Бокун
Вртић : Јадранка Златковић,Светлана Илић,Сања Тренговски, Тања Митковски                          

Разредна настава:
Силвија Ердељанац  
Маријана Савић  
Ружица Димић 
Бранкица Петров 
Тања Јовчић 
Вања Спасић  
Лепосава Спиридонов 
Љиљана Јованов 
Лидија Леу
Биљана Петковски   
Продужени боравак : Ружица Димић 
Македонски језик: Јелена Наумовска
Енглески језик: Милена Мркела, Рапајић Љиљана

Одељенске старешине:
Зоран Симовић 
Јадранка Глигоров
Драган Вулин   
Миљан Блазовић
Александра Цветковић 
Злата Хрнчар 
Љиљана Тасковски
Николина Николић
Снежана Грбић
Ивана Лашић 
Радмила Шарац 
Драгана Јакшић

Предметна настава:
Српски језик: Александра Цветковић, Јадранка Глигоров, Николина Николић                                                           
Математика: Љиљана Тасковски, Горан Спировски, Ивана Секулић
Eнглески језик: Ивана Лашић, Владана Дејановић Војводић, Милена Мркела,Љиљана Репајић
Немачки језик: Сузана Лазаревић Петровић
Француски језик: Горан Лишанин
Музичка култура: Злата Хрнчар
Ликовна култура: Милица Илић, Зорица Димковић, Елена Томаш Такач, Иван Величковић
Историја: Радмила Шарац
Географија: Зоран Симовић
Биологија: Кристина Балан, Александра Карић
Физика: Александра Чакован
Хемија: Драгана Јакшић
Техничко и нформатичко образовање: Снежана Грбић, Далибор Симоновић
Физичко васпитање: Миљан Блазовић, Драган Вулин
Информатика и рачунарство: Данијела Врховац, Горан Спировски
Грађанско васпитање:  Сузана Лазаревић Петровић, Николина Николић
Цртање.сликање и вајање: Зорица Димковић, Елена Томаш Такач, Иван Величковић
Педагошки асистент: Филип Ангеловски

Помоћно особље:
Домар: Драгиша Каранфиловски
Радник обезбеђења: Мирослав Младеновски
Сервирка: Светлана Илић
Куварица:  Илина Дејановски
Спремачице: Румена Соколовски, Весна Ристемовски, Велика Цветковић, Сања Баљак, Драгана Кузмановић, Гордана Милошевић Влајкиновски, Гордана Стефановски