Колектив

Управа :
Директор: Милосав Урошевић                                                                                   
Секретар: Лидија Јасић
Административно-технички радник: Александра Стефановски
Психолог: Ана Марковић
Педагог: Данијела Ивановски
Библиотекар: Весна Загорац
ИТ администратор: Горан Спировски

Васпитачи:
Припремна настава Јасмина Веса, Весна Анђеловић,Наташа Бокун Вртић:Јадранка Златковић,Светлана Илић,Сања Тренговски и Тања Митковски                          

Разредна настава:
Силвија Ердељанац   I1
Светлана Поповић  Милковић I2
Маријана Савић   I3
Ружица Димић  II1
Бранкица Петров  III 3
Тања Јовчић  II2
Вања Спасић   III1
Лепосава Спиридонов  III2
Вера Спировски   IV1
Љиљана Јованов  IV2
Лидија Леу   IV3
Продужени боравак : Биљана Петковски
Македонски језик: Јелена Наумовска
Енглески језик Милена Мркела,Рапајић Љиљана

Одељенске старешине:
Зоран Симовић  V1
Јадранка Глигоров V2
Драган Вулин    V3
Миљан Блазовић VI1
Александра Цветковић  VI2
Злата Хрнчар  VI3
Љиљана Тасковски VII2
Николина Николић VII1
Снежана Грбић VII3
Ивана Лашић  VIII1
Радмила Шарац  VIII2
Александра Чакован  VIII3

Предметна настава:
Српски језик: Александра Цветковић, Јадранка Глигоров, Николина Николић                                                           
Математика: Љиљана Тасковски, Горан Спировски, Ивана Секулић
Eнглески језик: Ивана Лашић, Владана Дејановић Војводић, Милена Мркела,Љиљана Репајић
Немачки језик: Сузана Лазаревић Петровић
Француски језик: Горан Лишанин
Музичка култура: Злата Хрнчар
Ликовна култура: Милица Илић, Зорица Димковић, Елена Томаш Такач, Иван Величковић
Историја: Радмила Шарац
Географија: Зоран Симовић
Биологија: Кристина Балан, Александра Карић
Физика: Александра Чакован
Хемија: Драгана Јакшић
Техничко и нформатичко образовање: Снежана Грбић, Далибор Симоновић
Физичко васпитање: Миљан Блазовић, Драган Вулин
Информатика и рачунарство: Данијела Врховац, Горан Спировски
Грађанско васпитање:  Сузана Лазаревић Петровић, Николина Николић
Домаћинство: Александра Карић
Цртање.сликање и вајање: Зорица Димковић, Елена Томаш Такач, Иван Величковић
Веронаука: Иван Барајевац
Педагошки асистент: Филип Ангеловски

Помоћно особље:
Домар: Драгиша Каранфиловски
Радник обезбеђења: Оливера Андрејевић
Сервирка: Светлана Илић
Куварица:  Илина Дејановски
Спремачице: Марица Евић, Румена Соколовски, Весна Ристемовски, Велика Цветковић, Сања Баљак, Драгана Кузмановић, Гордана Милошевић Влајкиновски, Гордана Стефановски