Обавештење

Поштовани родитељи и старатељи,

дописом о новим мерама за организацију рада школа, предвиђено је да се настава за ученике другог циклуса, до 18.12.2020.год. остварује онлајн. Обавезе ученика су да у том периоду, од три недеље, прате материјале постављене од стране наставника и РТС часове, по важећем распореду за тај дан, и да наставницима (према упутству) дају одговоре и повратне информације.
Молимо Вас да контролишете рад ученика од куће и да се обратите уколико је потребна нека помоћ.

Школска платформа и упутство за ђаке