7. разред

Ученици који имају проблема са читањем дигиталних садржаја, могу инсталирати :
WPS office за рачунар
WPS office за андроид телефон
WPS office за ИОС Епл телефоне
WPS office за веб (интеграција у претраживач)

Српски језик
1.ПЕСМЕ ХАЈДУЧКОГ ЦИКЛУСА КРВАВА БАЈКА
2.Епске народне песме о ускоцима
3.Напоредни односи
4.Покондирена тиква
5.Независне предикатске реченице
6.Безличне реченице
7.Прича о књигу Симану
8.Мртво море
9. Чиновникова смрт

Математика
1. 23-29. март (Полиноми – сабирање и одузимање)
2. 30.3. – 3.4. (Лекције и додатни садржаји) Задаци за вежбу Тест за вежбу (Задатке са тестова не шаљете. Тестови су за вежбање)
3. 6.4. – 10.4. Лекције
4. Лекције (Задаци су за вежбу и нису обавезни)
6. Упутства (21.4. – 24.4. )
7. 27.4. – 30.4. Пратите РТС наставу и вежбате за контролни 30.4.
(РТС домаћи и тест на платформи https://nastava.osjabuka.edu.rs )
8.Упутство
9.Упутство Задаци за вежбу
10. Упутство
11. Упутство 25.-29. мај

Биологија
1.Лекција
2.Лекција
3.Лекција
5.Лекција
6.Циркулација – вежбање
7.Системи органа за размножавање
8.Обољења и нега органа за размножавање
9.Систем органа за размножавање
10. Болести зависности
11.Значај планирање породице

Физика
1.Упутства-материјал
2.Лекција
3.Лекција
4.Лекција
5.Лекција
6.Лекција
7.Лекција
8.Лекција
9.Лекција
10.Лекција

Хемија
1. 23-29.март (Раствори) Растворљивост( задаци )
2. Решења задатака (Растворљивост) Процентни састав раствора
3.Хемијске реакције Хемијске једначине
4.Хемијске једначине – вежбање
5.Израчунавање у хемији
6.Израчунавање у хемији 2
7. Израчунавање у хемији 3
8. Вода и значај воде за живи свет
9.Утврђивање

Ликовна култура
1.Материјал1 Материјал2 Материјал3 Материјал4
2.Васкрс (вишенедељни задатак)
3.Корона (вишенедељни задатак)
4.Наша околина ( рок до 22.05.)

Историја
1.Упутства ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК
2.Лекција
3.Лекција
4. Упутство
5.Упутство
6.Упутство
7.Упутство
8.Упутство
9.Упутство

Географија
1.Лекција
2.Лекција
3.Лекција
5.Лекција
6.Лекција
7.Лекција
8.Лекција
9.Лекција
10.Лекција

Музичка култура
1.Лекција
2.Лекција
3.Лекција
5.Упутство
6.Упутство
7.Упутство

Страни језик (Немачки, Француски)
Немачки језик
1. лекција вежба задатак
2.квиз – април
3.Лекција
4. Reflexive Verben Reflexive Verben 2
Француски језик
1.лекција
2.лекција вежба
3.лекција лекција

Енглески језик
1.Лекција
2.Лекција Упутство
3.Лекција Упутство
4.Упутство
5.Упутство
6.Упутство
7.Упутство
8.Упутство
9.Упутство
10.Упутство

Техничко и информатичко образовање
1.Лекција
2.Лекција
3.Лекција Лекција

Информатика
-Обрада дигиталних садржаја (Приликом израде дигиталних садржаја за потребе учења на даљину, исте чувати и архивирати за предмет Информатика)

Физичко васпитање
1.Вежбе обликовања Здраво растимо
2.Модели реализације наставе физичког васпитања на даљину
3. Поремећаји у исхрани Вредновање физичког и здраственог васпитања
5.Атлетика
6.Материјал
7.Вежбе обликовања, футсал и одбојка

Изборни предмети
Грађанско васпитање – Волонтирање
Задатак
Материјал
Материјал
Материјал
Материјал
Материјал
Материјал
Материјал

Веронаука – https://katihizisorthodox.wixsite.com/mysite/7-razred
Растко Немањић
https://youtu.be/QCvK4SK8HfY
https://youtu.be/MSwLF31pubw
https://youtu.be/mdMdRI2ikoM
https://youtu.be/UJKiY3CWITo