Документација

Правилници :

Статут :

Закон и пословници:

Извештаји и планови :

Школска 2023/24

https://osjabuka.edu.rs/wp-content/uploads/2024/04/Пословник-о-раду-Савета-родитеља.doc – ПРАВИЛНИК О САВЕТУ РОДИТЕЉА