Провера листе жеља

Поштовани ђаци, родитељи и старатељи,

7. јула од 8 до 11 часова можете проверити листе жеља где ученици и родитељи, односно други законски заступници имају право приговора НА ТАЧНОСТ УНЕТИХ ПОДАТАКА.

Контрола, тј. провера листе жеља се врши путем званичних извештаја из централне базе података и путем портала Моја средња школа (6.јула после 20 часова).

Пријем приговора на ТАЧНОСТ УНЕТИХ ПОДАТАКА, врши се искључиво У ШКОЛИ уз присуство родитеља или старатеља где је неопходно да понесу свој примерак листе жеља.

Обрада приговора и исправке листа предају се искључиво на новом формулару за унос листе жеља и школа евидентира службену белешку.

У току истог дана од 11 до 15 часова школа евидентира и реализује могуће промене, тј. централизује коначне податке.


Попуњавање и предаја листе жеља

Поштовани ђаци, родитељи и старатељи,

образац са попуњеном листом жеља доносите у школу у периоду од 9 до 11 у суботу 3. јула. Изузетно, образац можете донети и у недељу у истом периоду (9-11).
Листе жеља се уносе у систем у току дана до 15 часова и база података се синхронише са осталим подацима.

Препорука је да се предају листе жеља у суботу како би се избегли проблеми у синхронизацији и оптерећеност система.

Уколико родитељ, односно други законски заступник, попуни листу опредељења и у електронском облику, путем Портала Моја средња школа и у папирном облику, непосредно у матичној основној школи, сматраће се да је важећа листа поднета у папирном облику. 

Попуњен образац – пример

Упис, тј. листу жеља можете попунити и онлајн до суботе 3.јула у 24 часова како би исти подаци били синхронизовани у недељу.

На листу жеља уносите шифре одговарајућих смерова из конкурса за упис у средње школе 2021/22.
Информишите се шта желите да упишете. Погледајте праг пролазности претходних година за одабране смерове.

Праг пролазности као податак је параметар који се дефинише на основу резултата претходне школске године. ТО НЕ ЗНАЧИ ДА ЋЕ ОВЕ ГОДИНЕ БИТИ ИСТИ.
Морате обратити пажњу и на резултате завршног испита у општини, округу и републички просек. Просек бодова је ове године виши него претходних па се може десити да популарни смерови буду захтевнији ове године.
Из тог разлога, пожељно је да унесете барем 5 а највише 20 смерова који вас интересују.
Шифре смерова уносите хронолошки, тако да очекивано најзахтевнији буду на врху а остали испод.

Софтвер за упис обрађује ваш профил (редослед приликом обраде података профила дефинисан је укупним бројем бодова – софтвер прво уписује ђаке са највише бодова) и проверава доступна места, тј. упоређује ваше жеље по хронолошком редоследу и тренутном броју доступних места у датом моменту. Чим се пронађе најбоље слободно место, софтвер вас уписује.

У прилогу можете преузети, правилник, шифрарник смерова – конкурс за упис :
Конкурс са mojasrednjaskola.gov.rs
Правилник за упис у средње школе
Допуна конкурса 1
Допуна конкурса 2
Допуна конкурса 3

Прелиминарни резултати завршних испита

Поштовани ђаци, родитељи и старатељи,

прелиминарни резултати завршних тестова биће објављени у недељу 27.06. у периоду од 10 до 11 часова на главном улазу школе.
Ако ученик има приговор, исти може поднети онлајн по упутству са омотнице теста у примерку за ученика или непосредно у школи у периоду од 11 до 12 часова који се евидентира и шаље до 16 часова.

Ако ученик подноси приговор у школи, неопходно је да по упутству старешине заједно са родитељем, тј. старатељем поднесе приговор који се евидентира и шаље до 16 часова.

Упутство за родитеље, старатеље и ученике

У прилогу можете преузети кључеве ,начин бодовања, тј. решења свих завршних испита и образац за приговор.

Српски језик
Математика
Комбиновани тест

Образац за приговор


Упис ученика у средњу школу 2021/22

Правилник о упису ученика у средњу школу
Конкурс – смерови
Квоте и број места

Списак образовних профила у из претходне школске године, као и потребан број бодова за упис (у падајућим менијима бирате регион, општину, жељену школу, област рада)
– Скраћена претрага из претходне године : ПАНЧЕВО БЕОГРАД