Резултати расподеле првог круга

Поштовани ђаци, родитељи и старатељи,

rезултате расподеле првог круга можете преузети и погледати ОВДЕ.
Резултат можете погледати и на порталу Моја средња школа.
Резултати ће бити објављени и на улазним вратима школе 11.јула од 8:00 до 9:00.

Честитамо ђацима на оствареним резултатима. Сви ђаци су успели да се упишу у првом кругу.

Креирање и објављивање званичних резултата расподеле по образовним профилима

Поштовани ђаци, родитељи и старатељи,

креирање и дистрибуција резултата (онлајн и централна база података) реализоваће се 10. јула до 24:00.

Званични резултати расподеле по образовним профилима првог уписног круга биће објављени 11. јула од 8:00 до 9:00 на улазним вратима школе као и на порталу Моја средња школа
и школском веб сајту.

Ученици који су распоређени у првом уписном кругу, уписују се у средњу школу 12. и 13. јула непосредно у школи или електронски до 18.јула , закључно са 18. јулом.

Ученик се може уписати онлајн (електронски) преко портала Моја средња школа или директно у школи у коју је распоређен на основу резултата првог уписног круга.

Ученици који нису распоређени у првом уписном кругу долазе у понедељак 12.јула у периоду од 8:00 до 11:00 часова са новом листом жеља где се листа попуњава у односу на преостала СЛОБОДНА МЕСТА из првог уписног круга. Подаци се шаљу и база за други уписни круг се синхронише и централизује до 16 часова.

14. јула до 24:00 објављују се резултати распореде по образовним профилима из другог круга а други уписни круг у средње школе почиње 15 i 16 јула.
Званично није потврђено да се упис ђака из другог уписног круга може реализовати електронски а на порталу Моја средња школа је објављено да се електронски упис за први и други уписни круг реализује до 18.јула, закључно са 18. јулом.

Провера листе жеља

Поштовани ђаци, родитељи и старатељи,

7. јула од 8 до 11 часова можете проверити листе жеља где ученици и родитељи, односно други законски заступници имају право приговора НА ТАЧНОСТ УНЕТИХ ПОДАТАКА.

Контрола, тј. провера листе жеља се врши путем званичних извештаја из централне базе података и путем портала Моја средња школа (6.јула после 20 часова).

Пријем приговора на ТАЧНОСТ УНЕТИХ ПОДАТАКА, врши се искључиво У ШКОЛИ уз присуство родитеља или старатеља где је неопходно да понесу свој примерак листе жеља.

Обрада приговора и исправке листа предају се искључиво на новом формулару за унос листе жеља и школа евидентира службену белешку.

У току истог дана од 11 до 15 часова школа евидентира и реализује могуће промене, тј. централизује коначне податке.


Попуњавање и предаја листе жеља

Поштовани ђаци, родитељи и старатељи,

образац са попуњеном листом жеља доносите у школу у периоду од 9 до 11 у суботу 3. јула. Изузетно, образац можете донети и у недељу у истом периоду (9-11).
Листе жеља се уносе у систем у току дана до 15 часова и база података се синхронише са осталим подацима.

Препорука је да се предају листе жеља у суботу како би се избегли проблеми у синхронизацији и оптерећеност система.

Уколико родитељ, односно други законски заступник, попуни листу опредељења и у електронском облику, путем Портала Моја средња школа и у папирном облику, непосредно у матичној основној школи, сматраће се да је важећа листа поднета у папирном облику. 

Попуњен образац – пример

Упис, тј. листу жеља можете попунити и онлајн до суботе 3.јула у 24 часова како би исти подаци били синхронизовани у недељу.

На листу жеља уносите шифре одговарајућих смерова из конкурса за упис у средње школе 2021/22.
Информишите се шта желите да упишете. Погледајте праг пролазности претходних година за одабране смерове.

Праг пролазности као податак је параметар који се дефинише на основу резултата претходне школске године. ТО НЕ ЗНАЧИ ДА ЋЕ ОВЕ ГОДИНЕ БИТИ ИСТИ.
Морате обратити пажњу и на резултате завршног испита у општини, округу и републички просек. Просек бодова је ове године виши него претходних па се може десити да популарни смерови буду захтевнији ове године.
Из тог разлога, пожељно је да унесете барем 5 а највише 20 смерова који вас интересују.
Шифре смерова уносите хронолошки, тако да очекивано најзахтевнији буду на врху а остали испод.

Софтвер за упис обрађује ваш профил (редослед приликом обраде података профила дефинисан је укупним бројем бодова – софтвер прво уписује ђаке са највише бодова) и проверава доступна места, тј. упоређује ваше жеље по хронолошком редоследу и тренутном броју доступних места у датом моменту. Чим се пронађе најбоље слободно место, софтвер вас уписује.

У прилогу можете преузети, правилник, шифрарник смерова – конкурс за упис :
Конкурс са mojasrednjaskola.gov.rs
Правилник за упис у средње школе
Допуна конкурса 1
Допуна конкурса 2
Допуна конкурса 3

Прелиминарни резултати завршних испита

Поштовани ђаци, родитељи и старатељи,

прелиминарни резултати завршних тестова биће објављени у недељу 27.06. у периоду од 10 до 11 часова на главном улазу школе.
Ако ученик има приговор, исти може поднети онлајн по упутству са омотнице теста у примерку за ученика или непосредно у школи у периоду од 11 до 12 часова који се евидентира и шаље до 16 часова.

Ако ученик подноси приговор у школи, неопходно је да по упутству старешине заједно са родитељем, тј. старатељем поднесе приговор који се евидентира и шаље до 16 часова.

Упутство за родитеље, старатеље и ученике

У прилогу можете преузети кључеве ,начин бодовања, тј. решења свих завршних испита и образац за приговор.

Српски језик
Математика
Комбиновани тест

Образац за приговор