Уређивање дворишта

Акција ђака и запослених на уређењу дворишта школе реализована је 21. марта. Ђаци су заједно са запосленима кречили графите, фарбали клупе, садили цвеће и очистили двориште.