Распоред дежурства за период 30.март – 10.април

Наставници-Учитељи-Васпитачи (дежурства):
Уторак (9-11): Вања Спасић (31.3.)
Среда (9-11) : Тања Јовчић (1.4.)
Четвртак (9-11) : Љиљана Тасковски (2.4.)
Петак (9-11) : Горан Спировски (3.4.)
Уторак(9-11) : Лепосава Спиридонов (7.4.)
Среда (9-11) : Биљана Петковски (8.4.)
Четвртак (9-11) : Вера Спировски (9.4.)
Петак (9-11) : Горан Спировски (10.4.)

Педагошки асистент (дежурства):
Понедељак (9-11) : Филип Ангеловски (30.3.)
Понедељак (9-11) : Филип Ангеловски (6.4.)