Недељни оперативни план и образац за наставнике и учитеље

Недељни оперативни план ОШ Гоце Делчев за период 16.-20.03.2020. године.

https://osjabuka.edu.rs/wp-content/uploads/2020/03/меморандум-јабука.pdf
https://osjabuka.edu.rs/wp-content/uploads/2020/03/Prilog-2_Izvestaj-skole-Goce-delcev-Jabuka.doc

Материјал за наставнике и учитеље :
Образац – оперативни план учења на даљину –промена по допису МПНТР 18.03.2020