Акција “Чепом до осмеха”

Сакупљање постаје редовна, уобичајена активност ученика и запослених. Сада свкој учионици постоји означено место, кутија за одлагање чепова.
Нова количина чепова је данас предата и однета у магцин у Новом Саду..
Акција је једна у низу , која подстиче развој хуманих вредности ученика, али и свести о очувању животне средине.