Акција седмака – прикупљање средстава за матуру

Веће 7. разреда је од септембра месеца уз подршку одељењских старешина Николине Николић, Љиљане Тасковски и Драгане Јакшић, отпочело двогодишњу акцију прикупљања средстава за организацију матурске вечери на крају следеће школске године.
Средства се обезбеђују прикупљањем и продајом пластичног и алуминијумског отпада. Овом акцијом уједно код ученика развијамо свест о неопходности заштите и очувања животне средине, о потреби да се сваки појединац покрене и да да свој допринос, али и да се заједничким трудом и радом лакше могу остварити зацртани циљеви.