Коначни резулати ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Поштовани ђаци, родитељи, старатељи,

Коначни резултати су објављени и наредни корак је предаја листе жеља.
Листа жеља се предаје електронски или непосредно у школи.

Листа жеља онлајн – од 8 часова 05.07 – 06.07. до 24 часa
Листа жеља непосредно у школи – 06.07 – 07.07. од 8 до 15 часова

Упутство за попуњавање листе жеља онлајн : https://mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/Guide


Коначни резултати :