Квиз знања и вештина код осмака

У  петак  06. октобра, ученици  сва  три  одељења  осмих  разреда   учествовали су  у  Квизу  знања  и  вештина у  организацији  њихових  одељењских  старешина. Иако  је  био  видљив  такмичарски  дух, ипак  су  забава  и  дружење  били  на  првом  месту.