ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021.годину

Обавештавамо родитеље да је упис деце у први разред основне школе обавезан за сву децу рођену од 01.03.2013.године до краја фебруара 2014.године. У први разред се уписују сва деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

Пријављивање деце за упис у први разред вршиће се од 1. априла месеца 2020.године.

Своје дете можете пријавити за упис у први разред преко нашег сајта, попуњавањем форме у дну ове странице или телефоном 013-26-24-059(важи за децу која нису похађала припремни разред у Јабуци).

Није потребно да доносите извод из матичне књиге рођених и пријаву стана.

За упис дете у први разред је потребно поднети следећу документацију (накнадно ћете бити обавештени када и како ћете предати документацију)

  1. Лекарско уверење о извршеном здравственом прегледу детета
  2. Уверење да је дете похађало припремни предшколски програм

Новине које се тичу уписа

У складу са Обавештењем о новој процедури уписа у први разред основне школе МПНТР,  процедура уписа ће бити поједностављена у административном смислу, те  родитељи неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика достављају документа потребна за упис (Извод из матичне књиге рођених, доказ о пребивалишту), већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име прибави наведена документа електронским путем.

Попуните онлајн формулар

Форма се попуњава само за децу која припремни разред нису похађала у Јабуци.

Упишите име и презиме ученика
Упишите датум рођења ученика
Упишите место рођења ученика
Упишите место становања ученика
Упишите матични број ученика
Који вртић је дете похађало
Упишите име и презиме родитеља
ЈМБГ родитеља (није обавезно)
Упишите степен стручне спреме родитеља
Упишите контакт телефон родитеља
Адреса електронске поште родитеља