Провера уноса жеља

Листе жеља које су ученици 8. разреда попуњавали 1. јула, могу се проверити у недељу 5.јула у периоду од 10-11 часова у школи.

Листе жеља које су ученици 8. разреда попуњавали 1. јула, могу се проверити у недељу 5.јула на званичној платформи за упис у средње школе, жалбе се подносе у школи у периоду од 10-11 часова.