Школска платформа за учење на даљину

У току недеље се у рад пушта школска платформа за учење на даљину https://nastava.osjabuka.edu.rs.

Распоред приступа платформи (приступ по разредима), доступан је на почетној страни платформе https://nastava.osjabuka.edu.rs.

Ученицима су креирани налози и уредно ће их добити од разредних старешина.
Ученици настављају да користе платформе и начине комуникације које су до сада користили али већина садржаја, биће смештена на новој платформи за учење на даљину.

Платформа наставља са радом и након окончања ванредног стања за потребе редовне и додатне наставе у нашој школи.