Вебсајт ОШ “Гоце Делчев”

У рад је пуштен нови вебсајт ОШ “Гоце Делчев” Јабука. Стари вебсајт је архивиран.