Вебсајт ОШ „Гоце Делчев“

У рад је пуштен нови вебсајт ОШ „Гоце Делчев“ Јабука. Стари вебсајт је архивиран.