Пробно тестирање за завршни испит (8. разред)


Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:

22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика

23. априла 2020. – тест из математике

24. априла 2020. – комбиновани тест

Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му
приступе у време кад технички или други организациони или породични услови
дозвољавају.

Преко платформе MOJAUCIONICA.GOV.RS и налога који им је проследио одељењски
старешина, ученик приступа решавању тестова.

Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.

Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима
који ће накнадно бити утврђени.

За ученике који немају ТЕХНИЧКЕ МОГУЋНОСТИ да раде онлајн тест, школа штампа сва три теста и исти ће моћи да се преузму на дан комбинованог онлајн теста 24.априла.

Школска платформа за учење на даљину

У току недеље се у рад пушта школска платформа за учење на даљину https://nastava.osjabuka.edu.rs.

Распоред приступа платформи (приступ по разредима), доступан је на почетној страни платформе https://nastava.osjabuka.edu.rs.

Ученицима су креирани налози и уредно ће их добити од разредних старешина.
Ученици настављају да користе платформе и начине комуникације које су до сада користили али већина садржаја, биће смештена на новој платформи за учење на даљину.

Платформа наставља са радом и након окончања ванредног стања за потребе редовне и додатне наставе у нашој школи.