Попуњавање и предаја листе жеља

Поштовани ђаци, родитељи и старатељи,

образац са попуњеном листом жеља доносите у школу у периоду од 9 до 11 у суботу 3. јула. Изузетно, образац можете донети и у недељу у истом периоду (9-11).
Листе жеља се уносе у систем у току дана до 15 часова и база података се синхронише са осталим подацима.

Препорука је да се предају листе жеља у суботу како би се избегли проблеми у синхронизацији и оптерећеност система.

Уколико родитељ, односно други законски заступник, попуни листу опредељења и у електронском облику, путем Портала Моја средња школа и у папирном облику, непосредно у матичној основној школи, сматраће се да је важећа листа поднета у папирном облику. 

Попуњен образац – пример

Упис, тј. листу жеља можете попунити и онлајн до суботе 3.јула у 24 часова како би исти подаци били синхронизовани у недељу.

На листу жеља уносите шифре одговарајућих смерова из конкурса за упис у средње школе 2021/22.
Информишите се шта желите да упишете. Погледајте праг пролазности претходних година за одабране смерове.

Праг пролазности као податак је параметар који се дефинише на основу резултата претходне школске године. ТО НЕ ЗНАЧИ ДА ЋЕ ОВЕ ГОДИНЕ БИТИ ИСТИ.
Морате обратити пажњу и на резултате завршног испита у општини, округу и републички просек. Просек бодова је ове године виши него претходних па се може десити да популарни смерови буду захтевнији ове године.
Из тог разлога, пожељно је да унесете барем 5 а највише 20 смерова који вас интересују.
Шифре смерова уносите хронолошки, тако да очекивано најзахтевнији буду на врху а остали испод.

Софтвер за упис обрађује ваш профил (редослед приликом обраде података профила дефинисан је укупним бројем бодова – софтвер прво уписује ђаке са највише бодова) и проверава доступна места, тј. упоређује ваше жеље по хронолошком редоследу и тренутном броју доступних места у датом моменту. Чим се пронађе најбоље слободно место, софтвер вас уписује.

У прилогу можете преузети, правилник, шифрарник смерова – конкурс за упис :
Конкурс са mojasrednjaskola.gov.rs
Правилник за упис у средње школе
Допуна конкурса 1
Допуна конкурса 2
Допуна конкурса 3