Креирање и објављивање званичних резултата расподеле по образовним профилима

Поштовани ђаци, родитељи и старатељи,

креирање и дистрибуција резултата (онлајн и централна база података) реализоваће се 10. јула до 24:00.

Званични резултати расподеле по образовним профилима првог уписног круга биће објављени 11. јула од 8:00 до 9:00 на улазним вратима школе као и на порталу Моја средња школа
и школском веб сајту.

Ученици који су распоређени у првом уписном кругу, уписују се у средњу школу 12. и 13. јула непосредно у школи или електронски до 18.јула , закључно са 18. јулом.

Ученик се може уписати онлајн (електронски) преко портала Моја средња школа или директно у школи у коју је распоређен на основу резултата првог уписног круга.

Ученици који нису распоређени у првом уписном кругу долазе у понедељак 12.јула у периоду од 8:00 до 11:00 часова са новом листом жеља где се листа попуњава у односу на преостала СЛОБОДНА МЕСТА из првог уписног круга. Подаци се шаљу и база за други уписни круг се синхронише и централизује до 16 часова.

14. јула до 24:00 објављују се резултати распореде по образовним профилима из другог круга а други уписни круг у средње школе почиње 15 i 16 јула.
Званично није потврђено да се упис ђака из другог уписног круга може реализовати електронски а на порталу Моја средња школа је објављено да се електронски упис за први и други уписни круг реализује до 18.јула, закључно са 18. јулом.