Онлајн тест из математике за ученике 8. разреда

Ученици осмих разреда (8-1, 8-2, 8-3) имају организован
онлајн тест 18. маја у 12:00.

ТЕСТ СЕ РАДИ НА ШКОЛСКОЈ ПЛАТФОРМИ!

Ученици раде онлајн тест и шаљу поступак (рачун, скице, потписан сваки папир) предметном наставнику, најкасније 10 минута након теста.